Általános Szerződési Feltételek - DODO | Designban Otthon

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. 02. 20.

Ezek az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Webáruházban vásárlás feltételeit.

Az elektronikus levélben (e-mailben) és/vagy telefonon megkötött szerződések eltérő feltételeit a VII. melléklet tartalmazza.

Az üzlethelyiségben kötött szerződésekre vonatkozó eltérő feltételeket a VIII. melléklet tartalmazza. 

Jelen dokumentum letölthető formában, a következő címen érhető el: https://drive.google.com/file/d/17NdnRBTzHky2h48OE-56XY0LqgEBLUnv/view?usp=sharing

1.    A Vállalkozás adatai 

Cégnév, cégforma: DODO HOME Kft
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 46-48. fszt.
Levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 46-48. fszt.
A Vállalkozás telefonszáma: +36-70-358-7900
A Vállalkozás e-mail címe: hello@dodo.hu
Bejegyző cégbíróság/bejegyző hatóság neve:  Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-345918
Adószám: 24979762-2-43
Különleges hatósági engedély és annak száma: -
A Vállalkozás képviselője: Vitvera Gábor, ügyvezető
A Vállalkozás értékesítési online felülete (domain név):

https://dodo.hu/

 

Bankszámlaszám: 12600016-12997191-44051713
Személyes ügyfélszolgálat címe: 1119 Budapest, Petzvál József u. 46
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A tárhely-szolgáltató neve, elérhetőségei:

Shopify Inc.

Cím: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada

Telefon: +1 888-746-7439

E-mail: support@shopify.com

Honlap: http://www.shopify.com

2.   Mit tartalmaz ez a dokumentum?

A Vásárló és a Vállalkozás között létrejövő szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) tartalmát

 • a Vásárló és a Vállalkozás között a vásárlási folyamat során létrejövő egyedi feltételek 

és 

 • a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”)

 együttesen határozzák meg.

Ennek megfelelően az ÁSZF az alábbiakat tartalmazza:

 • a cégünk (a Vállalkozás) fontosabb adatait, elérhetőségét,
 • az Önt, mint Vásárlót, és a bennünket, mint Vállalkozást megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, a szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.)
 • a teljesítési határidők egyes szabályait,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a szállítási és fizetési feltételeket,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

 

Fogalmak 

Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait az I. Mellékletben gyűjtöttük össze teljeskörűen az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében itt a törzsszövegben is egyes részeknél meghatározunk fogalmakat.

 

Technikai információk, kötelező tájékoztatások

A Honlap használatához szükséges technikai információkat, illetve a jogszabályok által előírt egyes más tájékoztatásokat, melyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon találja meg.

3.   Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre irányadó jog Magyarország jogszabályai. Felsoroltuk a legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen jogairól:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen a Hatodik Könyv)
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

4.   Bevezetés

Üdvözöljük az általunk üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”). 

A Szerződés nyelve magyar.

Alapvető információ: ki tesz ajánlatot és ki fogadja azt el?

A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Vállalkozás részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Ön minősül ajánlattevőnek, a Vállalkozás az Ön ajánlatát elfogadja és így jön létre közöttünk a szerződés.

Alapvető információ: írásbeli-e a közöttünk létrejött szerződés?

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így az Ön és a Vállalkozás közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Vállalkozás nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Megrendelés leadása, szerződés létrejötte

A megrendelések leadása kizárólag távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközön lehetséges.

Ön a Honlap használata során tanúsított ráutaló magatartásával (pl. jelölőnégyzet bejelölése és/vagy megrendelést indító gomb leklikkelése) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és a konkrét Termék(ek) megvásárlására vonatkozó egyedi feltételeket.

Magatartási kódex

A Vállalkozás magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Termékek használata, tárolása, kezelése

A bútorokat, lámpákat és dekorációs tárgyakat minden esetben száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolja.

Mindegy egyes termékhez használati utasítás kerül csatolásra, melyben szerepelnek a termék állagának megóvásához szükséges lépések.

A nem megfelelő tárolásból vagy a szükséges állapot megőrzés elhanyagolásából adódó károkért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

Termékek otthoni, lakossági használatra készülnek. Nagy forgalmú vendéglátóhelyek, hotelek, közintézmények stb. berendezésére nem alkalmasak. A nem megfelelő használatból adódó meghibásodásokért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

 

5.   Részletes vásárlási feltételek

Regisztráció

A regisztráció a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele.

Amennyiben a Honlapon van lehetőség regisztrációra, annak az alábbi szabályai vannak:

 • Ön regisztrálni, a „Fiókom” menüpontban a „Regisztráció” feliratra kattintva egy e-mail cím és egyéb adatainak megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).
 • A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépnia felhasználó fiókjába.
 • Ön jogosult a regisztrációjának törlését kérni a Honlapon meghatározott módon (pl. a felhasználói fiókjában vagy a kapcsolattartói email címünkre küldött üzenetével). Az üzenet megérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 • A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Vállalkozást.
 • Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

Megrendelés folyamata

Termék megismerése, kiválasztása, a termékek megjelenítése

Önnek lehetősége van a Honlap felületén böngészni a Termékek között, melyeket különböző szempontok szerint mutatunk be Önnek. A termékkategória nevére kattintva a benne szereplő Termékek listája megjelenik. Ön a Termékek nevére, fotójára klikkelve tájékozódhat a Termék lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről, áráról.

A Vállalkozásban található ábrák, fényképek és termékfotók megjelenítésével folyamatosan törekszünk arra, hogy a Vállalkozásban lévő fényképek minél élethűbb megjelenést biztosítsanak. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az ábrák, fényképek és termékfotók színei az emberi szem számára másképp jelennek meg, mint az informatikai eszközökön. Az eltérések az általad használt számítógép vagy egyéb eszköz színfelbontásától, színmegjelenítés módjától, fényviszonyoktól is függhetnek. Ezen eltérések miatt a Vállalkozás nem vállal semmiféle felelősséget.

A „kosár” funkciói

Ha bármely Termék elnyeri tetszését, úgy a „Kosárba teszem” vagy hasonló feliratú gombra/szóra kattintva tudja a Terméke(ke)t virtuális kosarába helyezni, ami egyfajta „előszobája” a megrendelésnek.

A kosár tartalmát a „Kosár” feliratra/gombra vagy a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni.

A kosárba rakott Termék(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt Ön tetszés szerint csökkentheti, növelheti vagy a Terméke(ke)t törölheti a kosárból.

Milyen lépéseket kell tennie Önnek a megrendelés indításához?

A megrendelésének elküldéséhez Önnek szükséges megadnia a nevét, a számlázási és kiszállítási adatokat a Honlapon található webűrlap kitöltésével és ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt szállítási és fizetési módot.  Ha van regisztrációs lehetőség a Honlapon és Ön már regisztrált a Honlapunkon és be is jelentkezett fiókjába, az Ön kényelme érdekében egyes adatokat a rendszerünk már előre betölt(het) Önnek.

Mit javasolt tennie Önnek a megrendelés elküldése előtt? (adat ellenőrzés/javítás)

Mielőtt Ön véglegesítené a megrendelését, egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Vállalkozás által biztosított technikai módokon (pl. „Vissza” felirat/gomb vagy balra mutató nyíl).

A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Termékeknek, akkor a jelen ÁSZF elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „Fizetés” vagy hasonló feliratú gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Vállalkozás részére, ami az Ön részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

Termékek árával kapcsolatos fontos információ

A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttó) van feltüntetve, a Termék ÁFA-kulcsának és a Vállalkozás adóalanyiságára vonatkozó előírásoknak megfelelően. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is.

A Vállalkozás nem vállal felelősséget más, harmadik személy által üzemeltetett weboldalakon (Google, Facebook, Árukereső, Favi, Biano, stb.), egyéb elektronikus felületeken esetleges szinkronizálási, adatfrissülési, vagy egyéb hibákból eredő árkülönbségek miatt. Kizárólag a www.dodo.hu oldalon feltüntettek árakon vállalja a Vállalkozás a megrendelés teljesítését, ezek tekinthetőek csak érvényes áraknak.

A Vállalkozás időszakosan árkedvezményt biztosíthat termékeink árából. Amennyiben általános leárazásról van szó, akkor kedvezményes árát egyértelműen jelöljük a termék adatlapján. Amennyiben viszont az árkedvezmény kupon beváltásához kötött (pl.: zártkörű kedvezmények), akkor a kedvezményes ár a rendelési folyamat során, a kuponkód megadását követően válik láthatóvá.

Rendelés visszaigazolásának folyamata a Honlapon 

Az alábbi módon jön létre Ön és a Vállalkozás között szerződés:

Egy automatikus technikai visszaigazoló email és egy második, szerződést létrehozó email

Miután Ön elküldte részünkre a megrendelését a Honlapon, Ön két e-mailt fog kapni tőlünk.

Az első email egy automatikus visszaigazoló e-mail, amelyben arról tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett a rendszerbe. Ezt a visszaigazolást az Ön megrendelése beküldésének időpontjától számított legkésőbb 48 órán belül megküldjük Önnek. Ez egy technikai jellegű rendszerüzenet, mely tartalmazza az Ön által megadott adatokat (a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget).

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az automata visszaigazoló e-mail tévesen tartalmazza az Ön adatait, úgy ezt a tényt köteles velünk e-mail útján haladéktalanul közölni, ezzel együtt a helyes adatait megadni. Amennyiben az automata visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg e-mail fiókjába, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ugyanis elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

 A Vállalkozás webes felületén keresztül az Ön által beküldött megrendelés és azt követően a munkatársaink és az Ön között folytatott esetleges telefonbeszélgetés tartalmát rögzítő második e-mail (már nem automata, technikai jellegű rendszerüzenet) tartalmazza az Ön és a Vállalkozás között létrejövő konkrét szerződéses feltételeket.

 Az Ön és a Vállalkozás között kötött szerződés Termék adásvételére vonatkozó, távollevők között kötött szerződésnek. Az adásvételi szerződés alapján a Vállalkozás dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

Szerződés létrejötte, a szerződés tartalma a Honlapon megkötött szerződésekre vonatkozóan

Mikor jön létre a szerződés Ön és a Vállalkozás között?

 Az ajánlat elfogadó e-mail a Vállalkozás részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Ön és a Vállalkozás között abban az időpontban, amikor a mi szerződéses nyilatkozatunkat tartalmazó email az Ön elektronikus levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben Ön már véglegesítette megrendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását.

Milyen típusú szerződésnek minősül az Ön és a Vállalkozás között létrejött Szerződés?

Az Ön és a Vállalkozás között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Vállalkozás dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

Ajánlati kötöttség

Ön mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Vállalkozástól a megrendelésének beérkezését visszaigazoló e-mailt.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az a címzett részére hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ön hibás e-mail címet adott meg regisztrációja vagy a megrendelési folyamat során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt Ön nem tud üzenetet fogadni, a Vállalkozás kizárja a felelősségét az Ön megrendelésének meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért.

Ha Ön rendelését már elküldte a Vállalkozás részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Vállalkozás felé, a nem kívánt vagy téves adat tartalmú rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Hibás ár

A lehető legnagyobb gondossággal járunk el a Termékek árának és Termékek leírásának feltüntetésekor. Előfordulhat, hogy mégis a Termék szokásos piaci árától jelentősen eltérő árat (akciós) jelenítünk meg és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt irreális árat tüntetünk fel.

Nyilvánvalóan hibás ár lehet az alábbi három eset bármelyike:

 • 0 Ft-os árat tüntet fel a Vállalkozás egy vagy több Terméknél,
 • kedvezményes, de a kedvezmény tényleges mértékének nem megfelelően csökkentett árat tüntet fel a Vállalkozás egy vagy több Terméknél,
 • a tényleges árleszállítás szándéka nélkül, hibásan kikerülő árat tüntet fel a Vállalkozás egy vagy több Terméknél, mely a kedvezményes piaci árszintnél is alacsonyabb.

Ilyen esetekben a Vállalkozás az alábbiakra jogosult:

 1. nem fogadja el (elutasítja) az Ön a Vállalkozás szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árral) létrejött ajánlatát

ÉS

 1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő áron tesz ajánlattételi felhívást Önnek (Ön nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni felénk),

VAGY

 1. vagy a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak minősül és a szerződés nem jön létre.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A Vállalkozás tehát feltételezi a Vásárlóról, hogy rendelésekor a tudatos fogyasztótól elvárhatóak alapján jár el, tehát tisztában van a megrendelni kívánt Termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal is, ha a Terméknek a Vállalkozás által feltüntetett ára nyilvánvalóan túl alacsony.

Számla

A Vállalkozás elektronikus számlát állít ki Önnek és Ön az ÁSZF elfogadásával beleegyezik ebbe.

Amennyiben rendelésének végösszege meghaladja a bruttó 200.000 Ft-ot, cégünk előleg fizetését kérheti. Az előlegről díjbekérőt küldünk, melyet banki átutalással egyenlíthet ki. A rendelés leadásakor bankkártyával is fizethet. Az előleg megfizetése feltétele a rendelés elfogadásának és véglegesítésének.

Fizetési módok 

Az Ön által kiválasztott Termékek vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni.   Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-időre változik. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról a Honlapon több helyen (pl. ikonokkal) és a konkrét Termék megrendelésekor is tájékoztatjuk. Itt általános tájékoztatást adunk Önnek a fizetési megoldásokról.

A megrendelés végösszegének kiegyenlítése az alábbi fizetési módok igénybevételével lehetséges:

Bankkártyás fizetés: amennyiben Ön a bankkártyás előre fizetés lehetőségét is kit tudja választani a fizetési módozatok között, akkor a Vállalkozással szerződésben álló pénzügyi szolgáltató rendszerében biztonságos módon fizethet bankkártyájával. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Banki átutalás: A megrendelés ellenértékét a Termék(ek) kiszállítását, illetve átvételét megelőzően banki átutalással is kiegyenlítheti. A banki átutalás indítása előtt mindenképp várja meg, amíg a Vállalkozás visszaigazolja az Ön megrendelését és megküldi Önnek a szükséges átutalási utasításokat.  A Vállalkozás bankszámlaszámát biztonságképpen ellenőrizze le a 1. pontban megadott bankszámla információ alapján.

Utánvétes fizetés: Amennyiben az „Utánvétel” fizetési módot is ki tudja választani a konkrét megrendeléskor (bruttó 200.000 Ft-ot nem meghaladó rendelések esetén) a megrendelés értékének kiegyenlítése a kiszállítás vagy az átvétel helyszínén történő átvételkor történik, készpénzben, illetve a futárcégtől függően bankkártyával. A Vállalkozás kizárólag magyar forintot (Ft) fogad el.

A Vállalkozás – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

Devizakonverziós utalás

A Webáruház kizárólag azt az összeget ismeri el fizetésnek, mely a Vállalkozáshoz beérkezett a bankszámlára. Vállalkozásunk csak forintot fogad el, emellett minden külföldről ékező/devizakonverziós utalással járó plusz költség a Vásárlót terheli.

A részletes fizetési megoldásokat az I. sz. Mellékletünk tartalmazza.

200.000 Ft-ot nem meghaladó rendelések esetén lehetősége van az utólagos, utánvétes fizetési mód kiválasztására.

200.000 Ft-ot meghaladó rendelések esetén a Vállalkozás előleget kérhet, melyet a díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül, melyet Ön átutalással egyenlíthet ki. A rendelés leadásakor Ön bankkártyával is fizethet. A megrendelést az előleg (számlán meghatározott) határidőre történő beérkezésének hiányában a Vállalkozás törölheti!

 

Szállítási feltételek

Általános tájékoztatás

Az Ön által kiválasztott Termékek többféle szállítási módon és időről-időre változó áron rendelhetőek meg, egyes esetekben pedig akció keretében folyamatosan változó áron találja ezeket meg. Az aktuálisan elérhető szállítási módozatokról és azok áráról, egyéb feltételeiről a konkrét Termék megrendelésekor tájékoztatjuk. Itt az ÁSZF-ben csak általános tájékoztatást adunk Önnek a szállítási feltételekről. A II. sz. mellékletben és a konkrét megrendelési folyamat során további tájékoztatásokat adunk az egyes kiszállítási módokhoz kapcsolódó részletes szállítási feltételekről.

Átvételi módok

 1. Házhozszállítás

Házhozszállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.

Ha Ön a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az értesítőn található szám segítségével lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt Termékek kiszállítását.

A futárszolgálat tehát összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Vállalkozás csak akkor kísérli meg újból, ha Ön a megrendelés ellenértékét átutalással a Vállalkozás részére már megfizette és a vételár a Vállalkozás számláján jóváírásra került.

 A Vállalkozás fenntartja a jogot arra, hogy az egy megrendelésben szereplő Termékeket egyszerre szállítja ki, részszállítás teljesítését nem vállalja.

 

 1. Személyes átvétel/átvételi pont

Amennyiben Önnek a megrendelt Termékek átvételére személyes átvételt vagy más csomagautomatás átvételt is biztosítunk a megrendelés során megadott lehetőségek között, akkor az Ön által megvásárolt Termék azon időponttól vehető át a megadott átvételi ponton. Az átvétel előtt kérjük várja meg, az átvétel lehetőségét megerősítő emailt vagy sms-t, amit a Vállalkozás vagy annak megbízottja küld meg Önnek.

Termék átvételével kapcsolatos tájékoztatás

 Amennyiben az lehetséges, a Termék(ek) átvételekor Ön köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson és/vagy a Terméke(ke)n, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét és/vagy haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk. A 7. pontban részletezett kellékszavatossági igények kivételével utólagos és/vagy jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.

 

A szállítási díjat a rendelés elküldését megelőzően, a kosárnál láthatja.

Rendelését Magyarországon jól ismert, megbízható futárszolgálatok segítségével szállítja ki a Vállalkozó.

Szállítási határidő

 A Vállalkozás a szállítási időket próbálja minimalizálni, viszont a termékei minden esetben külföldi beszállítóktól, rendelésre érkeznek, így a várható szállítási idő a rendelés visszaigazolását követően akár 2-8 hét a készleten lévő termékek esetén. A kézbesítés a termékek magyarországi raktárunkba való beérkezését követően maximum 8 munkanapon belül megtörténik. Az előszállítás jogát fenntartjuk.

A gyártás alatt lévő termékek esetén a várható szállítási időt a beszállító tájékoztatása alapján Vállalkozás közli Önnel emailben és/vagy telefonon. Ilyen esetben pontosabb szállítási időt csak a megrendelt termék beszállítóhoz való beérkezését követően tud mondani Vállalkozás.  A gyártás során felmerülhet akár többszöri csúszás is, melyről kollégáink folyamatos tájékoztatást biztosítanak az Ön részére. A termék átvételét megelőzően Ön bármikor elállhat a megrendeléstől.

 A Vállalkozás a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, átlagosan 5-8 napon belül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Terméket.

A Vállalkozás az Ön rendelését, a megrendelt Termék(ek) típusától függően a lehető leghamarabb átadja a futárszolgálatnak. A tényleges szállítási idő ettől eltérhet a választott módtól is függően. A Vállalkozás és/vagy a futárcég a szállítás napjáról e-mailben és/vagy sms-ben előzetesen értesíti Önt.

A Vállalkozás a futárszolgálat részére átadja a szükséges elérhetőségeit, hogy a kiszállítás időpontja kapcsán egyeztetni tudjanak Önnel.

A kiszállítás - az egyedi megállapodásoktól eltekintve - minden esetben bejáratig történik. Lakásba, emeletre történő kiszállítási igény esetén kérjük, minden esetben lépjen kapcsolatba a Vállalkozással a hello@dodo.hu email címen vagy válassza az EXTRA szállítási módokat.

A bútorok egy része lapra szerelt állapotban kerül kiszállításra. A mellékelt útmutatók és szerszámok segítségével egyszerűen összeszerelhetők. A futárszolgálat munkatársai nem végeznek összeszerelést.

A Vállalkozás késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (lásd a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben) jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Vállalkozás a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. a Vállalkozás a szerződés teljesítését megtagadta

VAGY

 1. a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Kiszállítás kifizetési feltételhez kötése

Amennyiben Ön korábban már a megrendelt Terméket nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Vállalkozáshoz, a Vállalkozás a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését.

A Vállalkozásnak jogában áll visszatartani a Termék(ek) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Termék árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett Termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Vállalkozáshoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg).  A Vállalkozás a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.

Értékesítés külföldre

Amennyiben a Honlapon megadott feltételek szerint a Magyarországról rendelő személyek a Termék kiszállítását kérhetik Magyarországra és/vagy bármely Európai Uniós tagállam területére, ezt a lehetőséget kérheti a nem Magyarországról rendelő személy is. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazunk hátrányos területi megkülönböztetést az egyes megrendelőkkel szemben.

Amennyiben a Vállalkozás a megrendeléseket az Európai Unió (EU) területén belül külföldre is kiszállítja a fentiek szerint, akkor a külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vásárlónak

 • az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy
 • az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.

A Honlapon található tartalom és az Önnel folytatott levelezésünk és egyéb adatközléseink főleg magyar nyelven történnek, és nem vagyunk kötelesek a Vásárló választása szerinti nyelven levelezni/telefonálni a Vásárlóval.

Kárveszély átszállása

Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül (lásd a fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben) és a Vállalkozás vállalja a Termék(ek) Fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Termék(ek)et. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a fuvarozót a Vásárló bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Vállalkozás ajánlotta.

 

6.   Tájékoztatás az elállási jogról és az elállási jog gyakorlásának szabályai

 

A Fogyasztó elállási joga

Fontos információ: az e pontban felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

 1. Terméknek,
 2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

 a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

A Fogyasztó elállási jogának kizárása

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. friss élelmiszer, meleg étel);
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Vállalkozástól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

Ha a Fogyasztó mégis élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken a Vállalkozás részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt  vagy a jelen ÁSZF végén található IV. Mellékletben elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Vállalkozás részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Vállalkozás a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

Melyik félen van a bizonyítási teher?

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6.pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mit kell tennie a Vállalkozásnak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

A Vállalkozás köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha Fogyasztó a Honlapon biztosított módon küldte be elállási nyilatkozatát (például webűrlapon).

Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket az alább feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

Amennyiben visszaküldené a megrendelt terméket, akkor először minden esetben jelezze felénk a hello@dodo.hu ügyfélszolgálati email címen.

A munkatársainkkal történt egyeztetés után erre címre küldheti vissza a terméket futárszolgálattal:

Címzett neve: DODO HOME Kft.

Visszaküldési cím: 1116 Budapest, Fonyód utca 2.

Telefonszám: 06702290708

Email cím: hello@dodo.hu

 

Kit terhel a visszaküldés költsége?

A Terméknek a Vállalkozás címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta e költségek viselését. A Vállalkozás azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Vállalkozás az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó felelhet a Termék értékcsökkenéséért elállás esetén

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Vállalkozás tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

Az elállás során visszaküldött termék használata során keletkezett értékcsökkenés

 Amennyiben Ön eredeti állapotú, hibátlan Terméket küld vissza, akkor a Vállalkozás a vételár

100%-át téríti vissza Önnek.

Egyéb esetekben az alábbi szabályok szerint kezeli a Vállalkozás az értékcsökkenést:

- ha a visszaküldött Termék enyhén használt / kicsit sérülten érkezik vissza akkor a vételár

80%-át téríti vissza a Vállalkozás (pl. koszos, a belsejében van valami a szekrénynek, a

felületéről le kell törölni valamit stb. - házon belül javítható)

- ha a visszaküldött Termék erősen használt / jobban sérült, akkor a vételár 50%-át téríti

vissza a Vállalkozás (pl. fizikai sérülés, letört a sarka, szétesett egy darabja, megrepedt az

asztallap - szakember segítségével javítható vagy szépséghibásként értékesíthető)

- ha összetört, megsemmisült a Termék, akkor a Vállalkozás a vételár 0%-át téríti vissza (pl.

darabokra tört a tükör vagy az üvegasztal - sehogy nem javítható, értéktelen)

 

Meddig kell a Vállalkozásnak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vállalkozás visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

A Vállalkozás jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Vállalkozás a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Vállalkozás, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, például az elállási nyilatkozatán megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A pénz visszatérítésének leggyorsabb és legbiztonságosabb módja a banki átutalás, így mindenképp javasoljuk az elállásnál a banki visszautalás választását. 
Amennyiben a visszatérítést minél gyorsabban bankszámlára utalással szeretné, úgy kérjük, ne felejtse el bankszámlaszámát az elállási nyilatkozatában vagy (elektronikus) levelében megadni részünkre.

Hogyan vizsgáljuk meg a visszaérkező csomagot elállás, vagy csere esetén?

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása videókamerával rögzítésre kerül. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt, koszos, vagy hiányos volt).

7.   Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A különböző szavatossági jogokról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a VI. Mellékletben található [LINK rá ha külön oldalon is van]

8.   Hogyan érvényesítheti a jogait?

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszügyintézés

Mikor tehet Ön panaszt?

Ön panaszt tehet a Vállalkozásnál a Vállalkozásnak és minden, a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a Termék(ek)nek Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

Hogyan teheti meg panaszát?

Ön a panaszát szóban és írásban is megteheti.

Hol tehet Ön panaszt?

Ön a Termékkel vagy a Vállalkozás értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

Szóbeli panasz

A szóbeli panasz kivizsgálásának szabályai

A Vállalkozás a telefonon keresztül közölt szóbeli panaszt köteles azonnal megvizsgálni és amennyiben arra lehetősége van, szükség szerint orvosolni. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

A Vállalkozás a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – legkésőbb 30 napon belül - megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

A Vállalkozás panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Vállalkozás egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Egyekekben a szóbeli panasz feldolgozásakor a Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Írásbeli panasz

A Vállalkozás a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.  

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Békéltető testületi eljárás
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Részletek:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU   

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető testületek elérhetősége:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben a Vállalkozás a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Vállalkozás és a Fogyasztó között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Vállalkozást a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Ennek megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A Vállalkozások jogsértő magatartása ellen kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, arról való eltekintésre nincs lehetőség, az nem mellőzhető a kis- és középvállalkozások esetén sem.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Amennyiben valamelyik elérhetőségi adat megváltozott, az alábbi linken tudja a legfrissebb elérhetőségi adatokat megtekinteni: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
Email: info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Email: bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
Email: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
Email: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
Email: bekelteto@hbkik.hu
Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
Email: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email:bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
Email: nkik@nkik.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
Email: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
Email: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
Email: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
Email: kamara@tmkik.hu
Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Email: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
Email: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
Email: zmbekelteto@zmkik.hu

A Vállalkozást a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

9.   Egyéb rendelkezések

Felelősség

A Vásárló a Honlapot, a webshop felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Vállalkozás nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Vállalkozás jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozás jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A Vállalkozás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Vállalkozások oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Vállalkozás felé. Ha a Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Vállalkozás kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1000 Ft, illetve képenként 5000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében a Vállalkozás közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Vállalkozás fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Vállalkozás által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Vállalkozás adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Vállalkozás külön írásbeli engedélyt adott.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Vállalkozás adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Felhasználók által közölt adatok, információk

A Honlap felhasználója teljes mértékben felel az általa a Vállalkozásnak az oldal igénybevételével eljuttatott információkért, így tartalmilag, azok valódiságát tekintve és az esetleges kapcsolódó szerzői jogok tekintetében is. A Honlap felhasználója hozzájárul az általa megadott adatok és információk tárolásához, statisztikai elemzésekhez és egyéb – a személyes adatok védelmét nem sértő – üzleti célokra történő felhasználásához bármilyen formában és bármilyen aktuális vagy jövőbeli eszközzel, beleértve az összes Tartalmat, audio és video tartalmat is, melyet a Ön küld el akár harmadik feleken keresztül is.

Jogról lemondás feltételei

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Vállalkozás valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

10.   Az ÁSZF egyoldalú módosítása, kizárások

Hogyan módosíthatjuk az ÁSZF-et?

A Vállalkozás jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú.

A szerződés teljessége, kizárások

A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Vállalkozás és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Vállalkozás és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 1. Melléklet

FOGALMAK

Felek: Vállalkozás és Vásárló együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fontos: a békéltető testületek elött induló eljárásokat a fenti „Fogyasztó” meghatározáson kívül eső személyek is megindíthatják, ugyanis ebben a szűk körben a fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

Honlap: A Vállalkozás által üzemeltetett elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

Jótállás: A Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Szerződés: Vállalkozás és Vásárló között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék(ek): a Honlap kínálatában szereplő, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog/dolgok, mely a Szerződés tárgyát képezheti(k) a Vásárló megrendelése esetén.

Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlat megtételével Szerződést kötő személy, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülő más szervezet).

Vállalkozás: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, a 1. pontban meghatározott szervezet vagy egyéni vállalkozó.

 1. Melléklet

Szállítási feltételek

Fontos: az itt található feltételek és lehetőségek tájékoztató jellegűek. Az Ön  megrendelése időpontjában a konkrét megrendelésére vonatkozó tényleges és aktuális szállítási díjakat, a lehetőségek listáját és a végleges szállítási feltételeket a megrendelési folyamat során és a megrendelés elküldése előtt megjelenő rendelés összesítő felületen és/vagy a visszaigazoló e-mail(ek)ben találja meg.

 

Magyar Posta 

Kényelmes és egyszerű csomagátvételi lehetőség. Fizethet bankkártyával vagy készpénzzel.
A kézbesítést kérheti lakcímére, vagy akár munkahelyére. Országos lefedettség.

Kétszeri kézbesítési kísérlet MPL Üzleti csomag esetén, amelyet az alapdíj tartalmaz.
Első sikertelen kézbesítést követően (MPL Üzleti Csomag esetén) a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét.

MPL Üzleti Csomag esetén a házhoz kézbesített küldemények maximális tömege 40 kg és MPL Postacsomagnál 20 kg lehet.

Bővebb info: https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/haznal_torteno_csomagkezbesites

MPL Csomagautomata

A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző méretű rekeszekből állnak, amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel gyors - a kapott kód és telefonszámunk megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen kívül napi 24 órában állnak a rendelkezésünkre.

Bővebb infó: https://www.posta.hu/csomagautomata

 

MPL Postapont – COOP PostaPont

 • A a legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva tart, így a munka előtt és után is elhozható a csomag.
 • SMS-ben vagy e-mailben értesülhet a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné.
 • Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek.
 • A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes.
 • A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.
 • Jellemzően 5 vagy 10 munkanapos megőrzési idő van, a részletekről tájékoztatjuk a konkrét megrendelés visszaigazolásában.
 • A küldemények maximális tömege 20 kg.

 

GLS Futárszolgálat

A GLS Futárszolgálat gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

 

DPD 

A DPD Futárszolgálat gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

 

Express One

Az Express One futárszolgálat gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

Bővebb információ: https://tracking.expressone.hu

 

Sprinter

A Sprinter futárszolgálat gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

Bővebb információ: https://www.sprinter.hu/csomagkereso

 

Fürgefutár

A Fürgefutár, a futárszolgálatok egyik aggregátora gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

Bővebb információ: https://www.furgefutar.hu/

 

Foxpost

Többnyire bevásárlóközpontokban érhető el a szolgáltatás, aminek keretében csomagautomatáknál veheti át a megrendelt Termékeket.

Bővebb információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

 

Pick Pack Pont

A Pick Pack Pont egy olyan szállítási lehetőség, amely igénybe vételével a Sprinter futárszolgálat szállítja ki a csomagját az ország közel több, mint 120 városában megtalálható több mint 400 Pick Pack Pont valamelyikébe, ahol Ön átveheti az interneten megrendelt csomagot.

A Pick Pack Pontok Relay, Inmedio hírlapüzletekben valamint OMV töltőállomásokon találhatóak. Bővebb információ: https://www.pickpackpontok.hu

Személyes átvétel

Ön a terméket raktárunkban személyesen is átveheti.

Raktárunk címe: 1116 Budapest, Fonyód utca 2.

Raktárunk nyitvatartása: Hétfő-péntek 9:00-16:00

A személyes átvétel díja: 0 Ft (ingyenes)

 

DPD Pickup Csomópont

Az országban több, mint 115 helyen tudja átvenni csomagját, ha ezt a megoldást választja.

Bővebb információ: https://www.dpd.com/hu/wp-content/uploads/sites/228/2021/04/Csomagpontok-listaja-20210413-3.pdf

 

Csomagküldő.hu 

Általában már másnap kézbesíti a csomagokat ez a szolgáltató.

Bővebb információ és átvevőhelyek: https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek

 

 • Melléklet

 

Fizetési megoldások

Fontos: az itt található feltételek és lehetőségek tájékoztató jellegűek. Az Ön  megrendelése időpontjában a konkrét megrendelésére vonatkozó tényleges és aktuális fizetési lehetőségek listáját és a végleges fizetési feltételeket a megrendelési folyamat során adott tájékoztatásainkban és a megrendelés elküldése előtt megjelenő rendelés összesítő felületen találja meg.

Banki utalás

Ön a Termékek árát egy megszokott módon, banki átutalás útján is kiegyenlítheti. A rendelés azonosítót kérjük, feltétlenül írja be az átutalás „Közlemény” rovatába. A rendelés azonosítót a visszaigazoló email tartalmazza. A beírt bankszámlaszámunkat mindig többször alaposan ellenőrizze le és vesse össze az ÁSZF elején (1.pont) található bankszámla adatokkal, mert a téves banki átutalásokért a banki átutalást kezdeményező fél, azaz Ön felel.

Utánvétel

Ha a Termék árát annak átvételekor kívánja kifizetni, akkor lehetősége van ezt megtennie az „Utánvétel” lehetőség kiválasztásával. Fenntartjuk azt a jogot, hogy nem minden esetben jelenítjük meg ezt a fizetési módot a konkrét megrendelésénél.

Készpénzes vagy bankkártyás fizetés személyes átvételkor

Amennyiben valamelyik üzletünkben vagy bemutatótermünkben személyesen veszi át a Terméket, Önnek lehetősége van készpénzben és bankkártyával is kiegyenlíteni az árát.

Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül is megvalósulhatnak, amennyiben Ön ezt a fizetési lehetőséget választja. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Simple átutalás (OTP Csoport)

Ön könnyen és biztonságosan fizetheti ki átutalással a Termékek árát az OTP Simple online fizetési rendszerén keresztül.
Bővebb információ: https://www.otpsimple.hu/

Borgun

A Borgun online bankkártya-elfogadó rendszer szinte minden meghatározó bankkártya társaságában tag. Régiónkban a B-Payment Zrt. képviseli.

További információ: https://b-payment.com/hu/

 

Simple bankkártyás fizetés (OTP Csoport) 

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

Elfogadott bankkártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express

A tranzakció lépései

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a Vállalkozás oldalára.

Mire figyeljen bankkártyával történő fizetéskor?

 • A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.
 • Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.
 • A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.
 • A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

Biztonsági jó tanácsok

 • Növeli a biztonságot, ha SMS-szolgáltatást igényel bankjától, melynek eredményeképpen a számlán történt változásokról azonnal értesítést kap.
 • Kérjük, készpénzfelvételnél, illetve vásárlásnál használt négyjegyű PIN kódját soha ne adja meg internetes fizetés esetén, illetve ügyeljen arra, hogy a kártyaszámát és a kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek!
 • A vásárlást, fizetést követően mindig jelentkezzen ki a web oldalról! Különösen fontos ez olyan számítógép esetén, amit más is használ. Az adatai védelme érdekében javasoljuk, hogy saját gépről vásároljon, kerülje a nyilvános internetes kávézókat, hotspotokat!
 • Kéjük, e-mailben történő adategyeztetéskor fokozottan figyeljen, ugyanis Nyugat- Európában és az Egyesült Államokban egyre gyakoribb, hogy illetéktelenek e-mailben próbálnak adatot kicsalni.
 • Bővebb információ:https://www.simple.hu/Fooldal

  

 1. Melléklet

Elállási nyilatkozat minta

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

Vállalkozás adatai:

Cégnév: DODO HOME Kft
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 46-48. fszt.
Telefon: +36-70-358-7900
E-mail: hello@dodo.hu
Adószám:  24979762-2-43

 

Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat a Vállalkozással az alábbi termék/ek adásvételével kapcsolatban kötött szerződés tekintetében:

 

Megrendelés száma:…………………………………………………………

Termék megnevezése:……………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: :………………………………

Elállást gyakorló fogyasztó(k) neve:..........................................................................................

Elállást gyakorló fogyasztó(k) címe:....................................................................................…..

....................................................................................................................................................

 

A pénz visszatérítésének leggyorsabb és legbiztonságosabb módja a banki átutalás, így mindenképp javasoljuk az elállásnál a banki visszautalás választását! Amennyiben a visszatérítést minél gyorsabban bankszámlára utalással szeretné, úgy kérjük ne felejtse el ezt a részt kitölteni!

Amennyiben az alábbi adatokat megadja, hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozás az Ön által kifizetett végösszeget átutalás formájában térítse vissza az Ön részére:

 

Kedvezményezett neve:………………………………..............................................................

Bankszámlaszám:………………………………….............................................................…..

Az Ön vásárláskor/regisztrációkor megadott email címe: .........................................................

 

 

Kelt ………..................................., ....................év............................hónap……………..nap

 

 

……………………………...….....................................................................................

Fogyasztó(k) aláírása

 

(kérjük csak abban az esetben írja alá, ha postai úton küldi el részünkre)

 

 1. MELLÉKLET

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

A Fogyasztó elállási joga

Fontos információ: az itt felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

 1. Terméknek,
 2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A Fogyasztó elállási jogának kizárása

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

 1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

 1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. friss élelmiszer, meleg étel);

 

 1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Vállalkozástól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

 

 1. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

 1. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

 1. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

 1. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

 1. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

 1. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

 

Ha a Fogyasztó mégis élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken a Vállalkozás részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt  vagy a jelen ÁSZF végén található IV. Mellékletben elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

 

Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Vállalkozás részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Vállalkozás a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

 

 

Melyik félen van a bizonyítási teher?

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6.pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 

Mit kell tennie a Vállalkozásnak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

 

A Vállalkozás köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha Fogyasztó a Honlapon biztosított módon küldte be elállási nyilatkozatát (például webűrlapon).

 

 

Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a Vállalkozás által a Honlapon feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

 

 

Kit terhel a visszaküldés költsége?

 

A Terméknek a Vállalkozás címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta e költségek viselését. A Vállalkozás azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Vállalkozás az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

 

Fogyasztó felelhet a Termék értékcsökkenéséért elállás esetén

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Vállalkozás tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

 

 

Meddig kell a Vállalkozásnak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vállalkozás visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

 

Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

 

A Vállalkozás jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Vállalkozás a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

 

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Vállalkozás, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, például az elállási nyilatkozatán megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A pénz visszatérítésének leggyorsabb és legbiztonságosabb módja a banki átutalás, így mindenképp javasoljuk az elállásnál a banki visszautalás választását. 
Amennyiben a visszatérítést minél gyorsabban bankszámlára utalással szeretné, úgy kérjük, ne felejtse el bankszámlaszámát az elállási nyilatkozatában vagy (elektronikus) levelében megadni részünkre.

 

Hogyan vizsgáljuk meg a visszaérkező csomagot elállás, vagy csere esetén?

 

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása videókamerával rögzítésre kerül. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt, koszos, vagy hiányos volt).

 


 

 1. Melléklet

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

 

Amennyiben bármilyen kérdése van az Önt megillető szavatossági, jótállási jogokról, keresse ügyfélszolgálatunkat a KAPCSOLAT menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült.

A tájékoztatóban megadott jogaival Ön akkor élhet, ha a Vállalkozás hibásan teljesített Önnek.

Hibás teljesítésről akkor beszélünk, ha a Vállalkozás szolgáltatása (a Termék) nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Fontos, hogy a Vállalkozás nem teljesített hibásan, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett (pl. minőségcsökkent leértékelt Termék esetén).

 

Az alábbiak teljesülése esetén minősül szerződésszerűnek a Vállalkozás szolgáltatása (a Termék vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatások):

 

 1. a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 2. b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;
 3. c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval- ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és
 4. d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

 

További feltétele a szerződésszerű teljesítésnek az, hogy a Termék vagy a Vállalkozás egyéb szolgáltatása:

 

(i) alkalmas legyen azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

(ii) rendelkezzen a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;

(iii) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és

(iv) meg kell felelnie a Vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Fontos: A Vállalkozás szolgáltatásának nem kell megfelelnie a (ii) pontban említett nyilvános kijelentésnek, ha a Vállalkozás bizonyítja, hogy

 1. a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 2. b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
 3. c) a nyilvános kijelentés a fogyasztó szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

Hibás teljesítés áru adásvételi szerződés esetén

A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a Termék hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Vállalkozás végezte el, vagy a Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

 

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut (Terméket) a Vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

 

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

 1. a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy
 2. b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

Hibás teljesítés digitális elemeket tartalmazó áru esetén

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a Vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

A Vállalkozásnak a frissítés elérhetővé tételét az alábbi időtartamokig kell biztosítania:

 Ha az adásvételi szerződés

 1. a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor addig, amíg az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
 2. b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két évig vagykét évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt.

 

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 1. a) a Vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 2. b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a jelen Tájékoztatóban leírt követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

 

Szavatosság és jótállás viszonya

 

A jótállás és a szavatossági jogok egymás mellett érvényesülnek. Alapvető különbség köztük, hogy jótállás esetén a Fogyasztó számára kedvezőbben vannak megállapítva a bizonyítási teher szabályai.

 

Hibás teljesítés

 

Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

 

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Kellékszavatosság

 

Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI.30) Korm. rendelet szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

 

Használt termékek esetében 2 évnél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. A Vállalkozás az általa értékesített Termékei esetében minden esetben 1 év szavatosságot vállal, melynek értelmében Ön 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Ön közvetlenül a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

a)    Kellékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozással.

 

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Vállalkozás adott okot.

 

Ha a szavatossági igényét a Terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

b)    A Vállalkozás mentesülése a kellékszavatossági kötelezettsége alól

A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon (áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele  esetén 12 hónapon) belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Terméket a Vállalkozástól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Vállalkozás csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett.

 

Amennyiben a Vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap (áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele  esetén 12 hónap) eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Kellékszavatossági szabályok áru adásvételére irányuló fogyasztói szerződés esetén

A Vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. a) a Vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a lent meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. d) a Vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

 

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a

Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

 

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

 

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

 

Feltételek:

A Vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

 

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

 

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

 

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

 

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a fenti bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 1. a) a fogyasztónak a Vállalkozás költségére vissza kell küldenie a Vállalkozásnak az érintett árut; és
 2. b) a Vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

Termékszavatosság

 

A Termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – elállhat (lásd. 6. pont) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

a)    Termékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

b)    A gyártó mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Jótállás

 

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl. műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén.

 

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új Termékekre terjed ki és csak a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

 

A Vállalkozás az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a Termék a Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

 

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállás időtartama

 

 • 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a Terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. 

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ön részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha Ön a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

Jótállás keretében érvényesíthető igények

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet.

 

 • ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Jótállási igény érvényesítését kizáró hibák

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

A jótállási/szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő Vásárló esetén)

 

Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Jótállási igényeit a 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Vállalkozás felé.

 

A szerződés megkötésének bizonyítása Önt terheli (számlával, nyugtával).

 

A Vállalkozást terhelik a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek.

 

A Vállalkozás köteles az Ön által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát késedelem nélkül, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátani.

A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

Ha az Ön által bejelentett szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor a Vállalkozás nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Önt.

 

A Vállalkozás a jegyzőkönyvet felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság számára bemutatni.

 

A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Vállalkozás Önt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon történik.

 

Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles az Ön által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni. A nyolc napos határidő a kijavításra előírt harmincnapos határidő eredménytelen elteltekor kezdődik.

 

A kijavítás egyéb szabályai kötelező jótállás esetén

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára eltérő megállapodást nem köthetnek.

 

Ha a jótállási időtartam alatt:

 1. a Termék első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,

 

 1. a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában, vagy ha nem igényli a vételár arányos leszállítását, és Ön fogyasztóként nem kívánja a fogyasztási cikket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Vállalkozás köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,

 

 1. ha a Termék kijavítására a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában - a Vállalkozás köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

 

Amennyiben a fogyasztási cikk a negyedik alkalommal hibásodik meg, Ön jogosult a Vállalkozás felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy a vételár arányos leszállítását kérni a Vállalkozástól, vagy a fogyasztási cikket a Vállalkozás költségére kijavítani. Amennyiben Ön ezen jogaival nem él, vagy erről nem nyilatkozott, a Vállalkozásnak a fogyasztási cikket 8 napon belül ki kell cserélnie, ha erre nincs lehetőség, a számlán, vagy nyugtán szereplő eladási árat 8 napon belül vissza kell térítenie Önnek.

 

A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Ha a Vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 

A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

Három munkanapon belüli csereigény

 

Ha Ön a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Párhuzamos jogérvényesítés tilalma

 

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 

A jótállás tehát nem érinti az Ön jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Jogviták rendezése

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, Ön békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, az ÁSZF Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. pontjában feltüntettettek szerint.

 

A Vállalkozás nem vállal szavatosságot és felelősséget az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

Szavatossági és jótállási igényeit az alábbi elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti:

 

Név: DODO HOME Kft

 

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 46-48. fszt.

 

E-mail cím: hello@dodo.hu

FOGALMAK

 

áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut, (megegyezik a Szerződés fogalomrendszerében a Termékkel);

digitális elemeket tartalmazó áru (Termék): ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;

digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat;

digitális szolgáltatás:

 1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
 2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;

fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;

gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

integrálás: a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének különböző alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és beillesztése, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelően használható legyen;

interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal;

kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

személyes adat: az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat;

tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és teljesítményét szokásos használat mellett;

tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

térítésmentesen: az áru, digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele érdekében felmerült szükséges költségek - különösen a postaköltség, a szállítási költség, a munkaerőköltség vagy az anyagköltség - megfizetése nélkül;

vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el;

vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

 


 

 

VII. Melléklet

 

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓT LEHETŐVÉ TEVŐ ESZKÖZÖN

(KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEFONOS, E-MAILES ÉS EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓT LEHETŐVÉ TEVŐ PLATFORMON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSRE)

 

 

Az alábbi mellékletben rögzített rendelkezések kizárólag a telefonon/e-mailben/ vagy egyéb kommunikációs eszközön (pl. chat) leadott megrendelésekre vonatkoznak. Az e mellékletben nem szabályozottakra az ÁSZF 1-10. pontjait kell megfelelően alkalmazni.

 

 

A megrendelési folyamat lépései

 

Amennyiben Ön telefonon/e-mailen/egyéb kommunikációt lehetővé tevő platformon kívánja leadni megrendelését, ezt megteheti az 1. pontban (A Vállalkozás adatai) feltüntetett telefonszámon/e-mail címen/az Ön által kiválasztott a Vállalkozás által üzemeltetett platformon. Telefonon keresztül történő megrendelések leadására munkanapokon, hétfőtől-péntekig, 9-17 óra között van lehetőség.

 

 1. A megrendelés során az Ön által választott módon felveszi a Vállalkozás munkatársával a kapcsolatot (az 1. pontban feltüntetett telefonszámon/e-mail címen/az Ön által kiválasztott a Vállalkozás által üzemeltetett platformon), aki készséggel áll az Ön rendelkezésére a megrendelési folyamat egészében.

 

 1. Munkatársunk részletes tájékoztatást nyújt Önnek termékkínálatunkkal és az Ön által megrendelni kívánt termék(ek) leírásával, részleteivel kapcsolatban, különösen: tájékoztatja Önt a kiválasztott termék(ek) lényeges tulajdonságairól, az árról és a fizetési módokról, az elállási jogról és annak gyakorlásának módjáról, a kiszállítási díjról, a panaszkezelésről és az érvényben lévő szavatossági jogokról.

 

Termékkínálatunkról és a megrendelni kívánt termék(ek) lényeges jellemzőiről Honlapunkon is tájékozódhat. Amennyiben kérdése merül fel, ezeket felteheti munkatársunknak.

 

 1. Ezt követően Ön megadja munkatársunk számára a megrendeléshez szükséges adatokat (név, e-mail cím, szállítási cím, stb…)

 

 1. Az Ön kifejezett beleegyezésével munkatársunk az Ön nevében rögzíti a Vállalkozás rendszerében az Ön által kezdeményezett megrendelést.

 

 1. Telefonon leadott megrendelések esetén futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a futárnál utánvéttel (készpénz és/vagy bankkártya), a kézbesítést megelőzően banki átutalással tud fizetni. Személyes átvétel esetén készpénzzel vagy bankkártyával tud az átvételkor fizetni.

 

 1. A megrendelés telefonon/e-mailben/az Ön által kiválasztott a Vállalkozás által üzemeltetett platformon történő leadását követően Ön hamarosan egy visszaigazoló e-mailt fog kapni arról, hogy megrendelése beérkezett a Vállalkozás rendszerébe.

 

A szerződés létrejötte

 

Amennyiben Ön a megrendelését e-mailben vagy az Ön által kiválasztott a Vállalkozás által üzemeltetett platformon tette meg, úgy a szerződés akkor jön létre, amint e-mail fiókjában az Ön számára hozzáférhetővé válik a Vállalkozásunk által küldött visszaigazoló és ajánlat elfogadó e-mail.

 

A telefonon megkötött szerződés az Ön szóbeli akaratkijelentésével is létrejön.


VIII. Melléklet

A BEMUTATÓTEREMBEN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ELTÉRŐ SZABÁLYAI

Az alábbiakban rögzített rendelkezések kizárólag az Bemutatóteremben  történő vásárlásokra és az ott leadott megrendelésekre vonatkoznak. Az e mellékletben nem szabályozottakra az ÁSZF 1-10. pontjait kell megfelelően alkalmazni.

Bizonyos termékeinket Ön személyesen is megtekintheti Bemutatótermünkben nyitvatartási időben.

Ön az Bemutatóteremben  személyesen győződhet meg a termékeink minőségéről és lényeges tulajdonságairól, valamint munkatársaink tájékoztatását kérheti az ott található és egyéb termékeinkről is.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Bemutatóteremben  nem áll módunkban minden, a Vállalkozás Honlapján szerepeltetett terméket kiállítani.

 

Raktáron lévő termék megvásárlása

Az Bemutatóteremben értékesítési céllal kiállított, raktáron lévő termékek megvásárolhatóak a kasszánál.

Amennyiben raktáron lévő terméke(ke)t kíván megvásárolni:

 • kérheti annak kiszállítását

VAGY

 • kisebb tárgyak esetén ezt Ön is megteheti.

A szállítási határidőről az egyedi megrendelés leadásakor tájékoztatjuk.

Megrendelés leadása, amennyiben az Ön által kiválasztott termék nem elérhető raktárunkban

Amennyiben Ön olyan terméket kíván megvásárolni, amely nem elérhető sem az Bemutatóteremben, sem annak raktárában, úgy munkatársunk segítségével lehetősége van előrendelést leadni a konkrét vagy egyedi termékre.

Raktáron nem lévő termék megrendelése esetén munkatársunk rögzíti az Ön által megrendelni kívánt termék részleteit és egyedi tulajdonságait (pl. szín, méret), emellett felveszi Öntől a megrendeléshez szükséges adatokat (pl. név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám).

Ebben az esetben Ön előleg megfizetésére köteles lehet, melyről az egyedi megrendelés leadásakor tájékoztatjuk.

A későbbiekben Önt az Ön által megadott elérhetőségek egyikén (telefonszám, e-mail cím) a kiszállítás várható időpontjáról.

 

Elállási jog gyakorlása

 

Amennyiben Ön az Bemutatóteremben raktáron lévő vagy kiállított terméket vásárol, illetve raktáron nem lévő vagy nem kiállított termékre ad le személyesen megrendelést, úgy Ön nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 20.§-a szerinti Fogyasztót megillető elállási jogot.

 

Egyéb rendelkezések

 

Az Bemutatóteremben történő megrendelés leadását követően jelen ÁSZF-et Bemutatótermünkben elérhetővé tesszük és e-mailben is megküldjük Önnek.

Keresés